รีวิว USB Hub ยี่ห้อ thecoopidea รุ่น Jelly

เมื่อประมาณปลายปี 2015 ผมได้เดินตามหา USB Hub สำหรับชาร์ตไฟอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ที่ผมมี เนื่องจากจำนวนอุปกรณ์เริ่มมีมากกว่ารูเสียบของปลั๊กที่ห้อง เวลาชาร์ตไฟต้องเสียบหม้อแปลงไฟเข้าออกกับปลั๊กบ่อย ๆ ค่อนข้างไม่สะดวก

อ่านเพิ่มเติม รีวิว USB Hub ยี่ห้อ thecoopidea รุ่น Jelly